Formare profesionala continua

La cerere, asigura scolarizarea grupurilor de absolventi de studii superioare pentru obtinerea de calificari pentru serviciile meteo si ATS - controlor de trafic/ informare si meteorolog aeronautic - clasa a lV-a.

Noile standarde EASA de testare si autorizare a personalului sustin pregatirea superioara a angajatilor, iar activitatile de aviatie se desfasoara la nivelul cerintelor europene in domeniu.


ACORD DE PARTENERIAT RAS – UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

REGIONAL AIR SERVICES SRL (RAS) și UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA (UOC), instituţie de învăţământ superior cu sediul în Constanța, B-dul Mamaia nr. 124, site http://www.univ-ovidius.ro, au încheiat un ACORD DE PARTENERIAT care vizează dezvoltarea performanţei resursei umane pe multiple planuri, precum: iniţierea şi derularea proiectelor de cercetare aplicate în domeniul ingineriei mecanice, energetice; protecția mediului și energie regenerabilă; marketingul şi managementul în transporturi.
De asemenea, Acordul urmărește promovarea reciprocă a imaginii şi colaborării celor doi parteneri, inclusiv prin asocierea pentru organizarea diferitelor evenimente, workshopuri și seminarii.

Studenții Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă vor putea efectua stagiile de practică în cadrul REGIONAL AIR SERVICES – Aeroport Tuzla. Numărul de studenți și activitățile de practică se stabilesc de comun acord anual, funcție de specializările de la care provin.
De asemenea, un număr stabilit de studenți/masteranzi din anii terminali își vor putea efectua practica în vederea definitivării proiectului de diplomă/lucrării de disertație, dacă tema aleasă se încadrează în specificul activității REGIONAL AIR SERVICES – Aeroport Tuzla.

Parteneriatul vizează și derularea unor activități comune de cercetare/dezvoltare/inovare, dar și activități comune de extindere/schimbare/introducere/completare de curriculă universitară și/sau de ofertă de pregătire.


Contact:

Cristina Mitchievici: cristina.mitchievici[a]regional-air.ro

Tel: +4 031 425 33 87, fax: +4 031 425 33 88

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Newsletter
  • Links
  • Evenimente
  • Contact
  • Copyright